چگونه یک معمار خوب به نظر برسید؟

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار 27 تیر 1397

یکی از سوالاتی که معماران دارند این است که کارفرما ها متوجه نمی شوند که ما به عنوان معمار در چه درجه ای هستیم و تفاوت یک معمار خوب یا بد یا متوسط را تشخیص نمی دهند تشخیص این مسئله نیاز به داشتن تخصص داره و برای مردم عادی مشکل است! بنابراین شما برای جذب کارفرما و نشون دادن اینکه یک معمار خوب هستید باید چکاری انجام دهید؟! آموزش های بیزینس و بازاریابی معماری دانشاپ https://goo.gl/M41kz2

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!